Избрани Новини

В ЮЗДП действа единствена засега в страната поточна линия за производство на контейнерни фиданки

По технологията са произведени над 792 000 контейнерни фиданки от 10 дървесни вида

Над половината от стопанисваните държавни горски територии в обхвата на ЮЗДП попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000 и се управляват в съответствие с най-строгите европейски принципи за лесовъдство с цел поддържане и подобряване на тяхното природозащитно състояние.

На дневен ред е проблемът с адекватното възстановяване на горите след природни бедствия и човешка дейност. За да отговори на тези предизвикателства, чрез европейски проект, ЮЗДП достави първата и засега единствена в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки със закрита коренова система. Технологията и машините на тази линия отдавна са изпитани в Швеция. У нас задачата на родните лесовъди е да построят съоръжението в разсадника край софийското село Локорско. На това място вече има изградена генна банка за семена от ценни дървесни видове, което е важен плюс при бъдещото развитие на проекта.

Проектът „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE16 NAT/BG/000817) е една от най-успешните инициативи на ЮЗДП, реализирана съвместно с Горската семеконтролна станция - София. А според Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК проектът е оценен като един от деветте най-интересни и иновативни в Европа, при това в конкуренция с много други европейски разработки.

Откритата официално през 2019 г. поточна линия е с капацитет 1,5 млн. броя контейнерни фиданки годишно вече е обект на много силен интерес от клиенти от цялата страна. Към момента по иновативната технология са произведени над 792 000 контейнерни фиданки от 10 дървесни вида. Благодарение на това са залесени общо 1059 дка в държавните горски стопанства в Кресна, Дупница, Осогово и Невестино.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов