Избрани Новини

Три пъти по-малко са пожарите в територията на ЮЗДП

Сравнително спокойна в сравнение с предходната година беше пожарната обстановка през 2020 г.

Сравнително спокойна в сравнение с предходната година беше пожарната обстановка през 2020 г., информират от ЮЗДП - Благоевград Три пъти по-малко – общо 62, са регистрираните пожари до средата на декември в териториалния обхват на предприятието. От тях 32 пожара - в Благоевградска област, 18 броя – в София и Софийска области, 9 – в Кюстендилска, 2 – в Пазарджишка и 1 – в Ловешка област. Опожарени са общо 2 231 дка, от които 1685 дка са държавни горски територии, 343 дка – частни гори и 202 дка - общинска собственост. За сравнение през 2019 г. са регистрирани 186 пожара на площ от 8184 дка.

Основната причина за възникване на горските пожари продължава да е човешката небрежност и неправилното боравене с открит огън, които са довели до 49 огнени инцидента. Статистиката отчита 10 пожара, възникнали по естествени причини - от мълнии, счупени стъкла и др., както и 3 – умишлени запалвания.

Въпреки превантивните мерки, които предприемат служителите на държавните горски и ловни стопанства, продължават да се предизвикват пожари от почистване чрез изгаряне на стърнища и растителни остатъци на земеделски площи в близост до горските масиви, запалване на сметища, както и прехвърляне на трансграничните пожари от Северна Македония.

Югозападно държавно предприятие ежегодно отделя значителни човешки, финансови и материални ресурси за решаване на проблемите с горските пожари, осъзнавайки тяхното отражение върху екологичното разнообразие и всички отрицателни последици от тях. Основна задача е осъществяване на активна превенция, навременна реакция и бързо ограничаване на възникнали пожари в низов стадий и на малка площ.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден