Избрани Новини

Филм за бъдещето на гората представи ЮЗДП

Филмът и проектът се реализират с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на ЕК

ЮЗДП проведе официалната премиера на филма „Бъдещето на гората“ (линк: https://www.youtube.com/watch?v=1DQQknEj0vg&t=7s, който представя усилията на ЮЗДП за опазване и стопанисване на държавните гори и по-специално дейностите по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”. Филмът и проектът се реализират с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов