Избрани Новини

Белица - посланик на малките планински общини в ЕС

Общината спечели проект в Националното сдружение на общините

Община Белица спечели проект в Националното сдружение на общините, свързан с годината на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

На 18 февруари 2018 г. в лекционната зала на хотел "Бор" -
"Семково" от 10.00 до 11.00 ч. вицепрезидентът Илияна Йотова официално ще открие публичната дискусия с темата „Планините – неоцененото богатство на Европа”, доклад представен в ЕК от госпожа Йотова като български евродепутат. В тази дискусия проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет - София, ще говори за приносът на академичната общност за развитието на планинския курорт „Семково” над Белица.

Проектът е насочени към предоставяне на ясна и достъпна информация относно същността и ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС. Основните послания на проектните дейности са фокусирани върху представянето на Председателството като ключова отговорност, произтичаща от членството на България в ЕС.

Предвидени са информационни кампании и публични дискусии с тема „Бялата книга за бъдещето на Европа” с лектор Красимира Хаджикосева от Европейския информационен център "Europe Direct” – Благоевград, изложба от детски рисунки, посветена на българското председателство на Съвета на ЕС, презентации „10 години България в Европейския съюз – Ползите за хората от Община Белица”, представящи реализирани значими проекти и инициативи и други инициативи.

Средствата са минимални, но по-важното е, че ще се чуе гласът на малките планински общини в годината на българското председателството, което официално ще бъде открито на 11 януари в НДК-София. Затова и проекта носи името: „Община Белица - посланик на малките планински общини в ЕС в годината на БПСЕС 2018 в "Зимен празник Белица - Семково 2018" .

Целта на проекта в годината на българското председателство на Съвета на ЕС е чрез информационна кампания и публични дискусии да се привлече вниманието на участниците от Съвета на Европа, свързани с регионалното измерение на Българското председателство, с фокус върху малките планински общини на Европа. Община Белица да заеме ролята на посланик на малките планински общини в ЕС за създаване на модел за бъдещо общо третиране на планинските региони и възможностите за социално-икономическото им развитие с обща законодателна рамка и специфичното им финансиране . Да се намали безработицата в планинските региони и да се ограничи обезлюдяването им с развитие на икономиката и осигуряване на работни места. Да се насочи вниманието към съхраняване на околната среда в планинските райони. Да се направи обобщение на всички възможности за европейско финансиране и да се потърси възможност за отпускане на пари от ЕС в други фондове и програми. Да има целево финансиране за планинските региони и парите за тях да не могат да бъдат трансформирани за други направления. Да даде възможност на партньорите на общината -  училища, читалища, неправителствени организации, бизнеса и от транс-граничния регион Македония - България за прякото им включване и осъзнаване за ползите от инициативата за страните членки на ЕС и държавите стремящи се да намерят своето място в обединена Европа. Да представи културно-историческото и природно богатство на община Белица. Да представи спортния дух, талант и творчески потенциал на академичната общност и младите хора на община Белица. Да доближи до гражданите основните теми, свързани с развитието на туризма, важен сектор както за развитието на страната ни, така и за малките планински общини. Да създаде възможности за активизиране на туризма, културното сътрудничество и диалог с настоящи и бъдещи организации на национално и европейско равнище чрез бъдещи инициативи и участието им всяка година в „Зимен празник-Белица-Семково”.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)