Избрани Новини

ВАС потвърди конфликт на интереси на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов

Наложена му е 10 000 лева глоба и отнемане в полза на държавата на получената сума в размер на 87 627 лв.

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд – Благоевград по казуса с установения конфликт на интереси на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов. Административно дело № 8682 от 2021 г. беше образувано по касационна жалба на Камбитов срещу решението на първоинстанционния съд, с което е потвърдено Решение № РС-18684-19-110/25.11.2020 г. на КПКОНПИ, в частта, в която спрямо Атанас Камбитов е установен конфликт на интереси в качеството му на кмет, наложена му е 10 000 лева глоба и отнемане в полза на държавата на получена материална облага в размер на 87 627 лв. Върховните магистрати приемат, че оспореното решение на КПКОНПИ е в съответствие с материалния закон. Като е отхвърлил подадената жалба срещу оспорения акт, Административен съд - Благоевград е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Производството пред КПКОНПИ срещу Атанас Камбитов е започнало по сигнал от орган на съдебната власт, като са събрани данни, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на дружество „Старт 2015“ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала счетоводителката на тогавашния кмет Р.Ш. В периода 25 септември – 3 октомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител, е вписан Атанас Камбитов. Той е провел извънредно Общо събрание на “Старт 2015” ЕООД и е разпределил дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015-2016 г. Сумата му е изплатена от Р.Ш. в качеството й на счетоводител на дружеството по банков път. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си. На 17.09. 2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на “Старт 2015” ЕООД, като новият е “Старт Груп 2020” ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени през 2016 и 2017 г. имоти частна общинска собственост преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им. Като кмет той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)