Избрани Новини

Спецпрокуратурата разследва екскмета Атанас Камбитов и заместника му Иво Николов

Разследването е за минералната вода на Благоевград, отведена с общински пари до частен хотел

Бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов и заместникът му по икономика и финанси Иво Николов са дали на хотел „Езерец“ минералната вода на благоевградчани без правно основание, по отменен закон, с цел да се набави облага на собственика на хотела Румен Калайджиев, който към онзи момент беше общински съветник, информира в."Струма". Налице са данни за престъпление, извършено от двамата, по чл. 282 от НК, според който „Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 /б. р. лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност/, или с пробация“.

Това е заключението на прокурора в Окръжна прокуратура – Благоевград Людмила Кехайова, която на 16 март е изпратила цялата преписка по казуса с договора между община Благоевград и „Езерец“ ЕООД на Специализираната прокуратура за произнасяне по компетентност. Към преписката Кехайова е приложила 315 страници доказателствен материал.


Прокуратурата се захваща с минералната вода на Благоевград по сигнал на председателя на Общинския съвет Андон Тодоров, който още през октомври 2020 г. алармира, че са допуснати сериозни закононарушения при сключването на договор №98-00-160/22.06.2018 и „Езерец“ ЕООД, който е за изграждане на водопровод за минерална вода от събирателната шахта до закрития плувен басейн на общинския Спортен комплекс „Пирин“ и хотел „Езерец“. Контрактът е сключен по Закона за публично-частно партньорство.

Според Тодоров, който през 2017 г. бе общински съветник, предложението на Камбитов за този обект е внесен в бившия ОбС в изключително кратки срокове, за да се изпревари отмяната на Закона за публично частно партньорство. И действително – към датата на сключване на договора – юни 2018 г., законът вече не е действащ.

А.Тодоров сочи още в сигнала си, че общината е вложила във водопровода около 300 000 лв., но и към днешна дата минералната вода се отвежда само до частния хотел „Езерец“, не и до общинския басейн.

В хода на започналата прокурорска проверка Кехайова успява с документи от общината да установи, че всъщност за частния водопровод данъкоплатците от общината са платили не 300 000 лв., а 471 570, 97 с ДДС.

След като взема писмени обяснения от Ат.Камбитов, Иво Николов, Р.Калайджиев, бившият зам.кмет инж.Емилия Тунтева, началник-отдел “Планиране и инвестиционен контрол” при община Благоевград инж.Камелия Вълкова и началник отдела „Правно-нормативно обслужване Антония Методиева и 2 пъти изисква пълната документация от община Благоевград, прокурор Кехайова успява по безспорен начин да потвърди сигнала на Андон Тодоров.

Прокуратурата установява, че Калайджиев вкарва в общината инвестиционното си намерение за прокарване на водопровода за минерална вода до хотела му на 13.12.2017 г. с предложение между него и общината да бъде реализирано публично-частно партньорство, тоест и той, и общината да финансират проекта и съвместно да ползват водопровода.

После проектът е задвижен светкавично – само след 2 дни, на 15 декември 2017 г. Камбитов вкарва в ОбС проекторешение за изграждане на водопровода и на 28 декември същата година то е прието от ОбС, а на инвестиционното предложение на Калайджиев е даден зелен коридор.

Договорът между Камбитов и Румен Калайджиев е сключен на 28 юни 2018 г., а на 31 май 2019 г. е подписано и допълнително споразумение, по което общината плаща въпросната сума от 471 570, 97 лв. В прокуратурата няма данни колко пари е дал Калайджиев.

Разковничето в прокурорската проверка е, че към датата на сключване на договора и допълнителното споразумение Законът за публично-частно партньорство вече не е действащ. Той е отменен в „Държавен вестник” в бр. 96 от 1 декември 2017 г. с уточнението, че ще е в сила от 2 януари 2018 г., когато ще влезе в сила Законът за концесиите. Точно в тази „мъртва зона“ между 1.12.2017 и 02.01.2018 г. Калайджиев и Камбитов успяват да извъртят цялата процедура от входиране на инвестиционното намерение до приемането му от ОбС, надявайки се никой да не забележи, че в предходните разпоредби на Закона за концесиите не е предвидено започнатите процедури по Закона за публично-частното партньорство да се довършат по неговите разпоредби след отмяната му.

С други думи, ако договорът между общината и „Езерец“ ЕООД беше сключен по Закона за концесиите, Р. Калайджиев трябваше сам със свои средства да построи дългия над 4 км водопровод до хотела си, а общината нямаше да даде и 1 лев.
„Прави впечатление, че отмяната на Закона за публично-частно партньорство, считано от 02.01.2018 г., е известно от момента на публикуване в „Държавен вестник” от 01.12.2017 г. на Закона за концесиите. Това обяснява депозиране в бърз порядък на инвестиционното намерение на 13.12.2017 г., внасянето му от кмета на общината в ОбС на 15.12.2017 г. и взетото решение на 28.12.2017 г. от съветниците“, обърнала е в заключение внимание на колегите си от Специализираната прокуратура благоевградската им колежка Л. Кехайова.

Вчера, часове след като ВАС се произнесе окончателно, че прекратява предсрочно мандата на благоевградския кмет Румен Томов, председателят на ОбС А. Тодоров уведоми градоначалника, който още не е освободен от ОИК, че по закон той трябва да заведе гражданско дело за прогласяване нищожността на сключения договор между община благоевград и „Езерец” ЕООД. „Нещо повече, освен правото, Вие имате и законовото задължение да го направите, тъй като към настоящия момент на практика община Благоевград е съпричастна към извършеното закононарушение, защото продължава да изпълнява договор, сключен в нарушение на закона“, подчертал е Тодоров.

Най-вероятно това законово задължение ще бъде поето от временно изпълняващия кмет на Благоевград, който трябва да бъде назначен от ОбС до провеждане на частични местни избори за кмет в града.

/Източник: в."Струма"/Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)