Да бъдем внимателни, отбелязвайки Сирни заговезни!

Забранява се използването на излезли от употреба гуми

Характерен обичай за Сирни заговезни, който отбелязваме на 14.03., е паленето на огньове (клади), а след като прегорят, се прескачат за здраве, играят се хора и се пеят песни. Затова празникът се нарича и Поклади.
Традициите ни съхраняват като българи и пазят нашите родствени корени. Нека ги спазваме, но разумно, като бъдем отговорни при паленето на огньовете.
Нека бъде ограничено паленето на огньове в междублоковите пространства на жилищните комплекси на територията на града и по кметства, в близост до училища и други обществени сгради, както и в близост до газопреносната мрежа и крановете пред жилищните сгради.
При изграждането на огньовете се забранява използването на излезли от употреба гуми и други материали, причиняващи замърсяването на атмосферата.
Нека гражданите да бъдат отговорни към себе си и един към друг, за да опазят живота и здравето си.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"