Благоевградчани участват в изложбата "7х5х3" - съвременна българска живопис

Това са кураторът Любен Домозетски и художникът Сашо Стоицов

Открита бе изложбата "7х5х3" в залите на СБХ. 7 изкуствоведа представят 5 художника с по 3 произведения. Един от проектите е "Образно казано" на Любен Домозетски, в който участва художникът Сашо Стоицов.

Проектът „7х5х3“ обединява в мащабна експозиция седем кураторски проекта за съвременна българска живопис. Той е продължение, нова проява и актуализация на енергиите и целите на вече историзираните издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) в залите на „Шипка“ 6. В трите реализации на този формат се доказаха гледните точки на 30 изявени изкуствоведи и теоретици, както и творческият резултат на 150 живописци със свой принос в утвърждаването на нови посоки.

Проектът „7х5х3“, иницииран от фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ, се мотивира от появата на следващо поколение критици и художници, активно работещи в актуалния социокултурен контекст. Всяка от седемте кураторски изложби представя петима автори с по три произведения и по същество те са изразителни извадки от широката и многолика панорама на актуалната художествена сцена.

Станислава Николова в своя проект гради мостове между минало и настояще, модерно и неомодерно. Петима художници представят своите артистични рефлексии върху предварително подготвени за всеки един от тях програмни текстове на едни от най-изявените критици от 1920-те – Сирак Скитник, Николай Райнов и Гео Милев.

Боряна Вълчанова представя автори, които прилагат различни подходи в създаването на живописната материя, използвайки неприсъщи материали, техники и концептуализации на изразните средства.

Елица Терзиева анализира как да бъде „овладяно“ безпределното и въведено в обсега на човешките сетива чрез свръхсетивността на твореца. Как изкуството отключва духовните интуиции за проникване в енигматично закритите съдържания.

Румена Калчева поставя въпроса може ли да се говори за български сюрреализъм като особено направление в българската живопис и какви са неговите нови проявления.

Сузана Каранфилова конструира концепцията си около съзнателно избрана критична позиция към случващото се в българското изкуство и живота ни и убеждението, че феноменът на творческата индивидуалност не подлежи на лесно дефиниране и затваряне в интелектуална рамка.

Валентин Славеев търси конвенциите между картината, мислена като затворено пространство в своята материална граничност, и автора като отворено пространство с необятността на творчески инвенции и проявления.

Благоевградчанинът Любен Домозетски акцентира върху активното присъствие на образа в съвременната живопис, размишлява върху неговото значение и място, как той генерира и акумулира културна памет, какви са неговите проявления, трансформации и семантична натовареност.

„7х5х3“ насочва своя изследователски поглед към отделни значими зони в съвременната българска живопис в опит да остойности качествения резултат и да очертае промените в нейното развитие, настъпили за едно десетилетие.

УЧАСТНИЦИ

Проект „Критически преглед“

Куратор: Станислава Николова

Участници: Велислава Гечева, Гергана Дзингарова, Петя Денева, Мариана Маринова и Татяна Харизанова.

Проект „Образно казано“

Куратор: Любен Домозетски

Участници: Димитър Генчев, Искра Благоева, Недко Солаков, Сашо Стоицов, Явор Костадинов

Проект „Нюанси“

Куратор: Боряна Вълчанова

Участници: Анна Бояджиева, Валентин Щинков, Георги Георгиев – Jorrras, Красимир Кръстев – РАСИМ®, Росица Гецова

Проект „Отвъд концепцията“

Куратор: Сузана Николова

Участници: Долорес Дилова, Росен Тошев, Румен Жеков, Свилен Стефанов, Цветан Кръстев

Проект „Транскрипция в пространството“

Куратор: Валентин Славеев

Участници: Алла Георгиева, Камен Старчев, Правдолюб Иванов, Симеон Симеонов, Станислав Памукчиев

Проект „Макромикрон – лимитирана безпределност“

Куратор: Елица Терзиева

Участници: Велико Маринчевски, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Стилияна Узунова, Цветелина Максимова.

Проект „Сюрреално или отвъд реалността“

Куратор: Румена Калчева

Участници: Григор Велев, Деян Петров, Деян Янев, Кирил Киров, Симона БосилковаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен