Самостоятелна изложба подреди Любен Домозетски в галерия Little Bird Place

Може да се разгледа във времето 10.02 – 06.03.2021

Самостоятелната  изложба на благоевградчанина Любен Домозетски Bloom в софийската галерия Little Bird Place ще може да се види от днес до 6.03.2021.

Любен Домозетски (роден 1988 г. в Благоевград) е изкуствовед, куратор в Софийска градска художествена галерия и докторант по Византийско изкуство в НХА. Завършил е специалност Изкуствознание (бакалавър, 2014) и Изкуствознание и културно наследство (магистър, 2016) в НХА. Съчетава изкуствознанието с научната илюстрация, която за него е израз на впечатленията му от досега с природата. Участвал е със свои произведения в няколко общи изложби на Дружество на анималистите, флористите и научните илюстратори, София. Откри първа самостоятелна изложба "Заекът на Дюрер падна" миналата година в галерия Little Bird Place.

Изложбата Bloom в известен смисъл следва същата онази жанрово-идейна линия от първата самостоятелна изложба на Любен Домозетски: това са отново научни илюстрации и експерименти с научната илюстрация. Но именно в тези експерименти, които са и център на изложбата, сякаш се прокрадва нещо ново, различно от миналогодишните – това е човешкото присъствие. Авторът представя части от себе си, включвайки в тях конкретни реално съществуващи растителни видове, които носят различни послания. В тези работи главна линия е връзката човек – природа, една връзка, която е неизбежна, вечна, сигурна и здрава, но не винаги осъзната. Човекът е част от природата, той е природа, тя излиза от него. В тези творби това е демонстрирано буквално, но подбраните елементи и човешки части навеждат към размисъл и в други посоки. Човекът има „своя природа“. Той избира колко и дали да я остави да вирее или да я скрива, преправя, контролира, облагородява... Балансът не винаги е лесно постижим. Нашите мисли, чувства, желания, страхове и надежди постоянно ни бутат в една или друга посока, ту по-близо до Бога, ту по-по-далече от него. И в тези творби има малко Бог, има малко смърт, има малко секс, има малко пролет. В тях се изразява идеята за възобновяване, за преходност, за тленност, за интимност. Техническото им изпълнение е стремеж за следване на традициите в средновековното и рененсансово изкуство – използваната повърхност е дъска, преднaзначена за икони, техниката е темперна, отново ползвана в иконописта. Представянето на тези произведения без научната илюстрация е немислимо, те взаимно се допълват, едното води до другото и обратното. Научните рисунки са сдържани, безукорно следващи установена схема. Сдържаността обаче се пропуква от присъствието на необясними маргинални рисунки, нямащи нищо общо с представените обекти. В това има някакъв прикрит вътрешен конфликт. Изложбата включва както по-стари работи, така и творби, специално мислени и рисувани за настоящия проект и пространство.
Източник: Галерия Little Bird Place


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"