В Благоевград стартира новата социална услуга "Асистентска подкрепа“

Чрез нея ще бъдат подкрепени 152 човека

От вчера служителите, които организират дейността по предоставяне на „асистентска подкрепа“ в Община Благоевград, ползват нови помещения, оборудвани с всичко необходимо за работа
Кметът на община Благоевград посети ремонтираните помещения, с което даде старт на работата в обновения административен блок на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Община Благоевград продължава предоставянето на грижи в домашна среда, като достъпът до подобна подкрепа е разширен и с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя стартира през месец януари 2021 г. в изпълнение на Закона за социалните услуги. Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет. На територията на Община Благоевград се предвижда по този начин да бъдат подкрепени 152 човека.
С предоставяне на „Асистентска подкрепа” се осигурява ежедневна почасова грижа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност /без ЕР на ТЕЛК/. Дневната продължителност на помощта се определя според индивидуалните нужди на всеки човек. „Асистентска подкрепа“ се извършва от служители, назначени на длъжност „Социален асистент“.
Кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и хората, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, могат да подават документи в сградата на общинска администрация (деловодство) във всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"