Избрани Новини

Община Банско стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа“

Ще бъдат обхванати 29 жители на общината

Община Банско стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. Тя ще има ефект както за обгрижване на хора в нужда, така и за намаляване броя на безработните в общината.
Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Чрез новата социална услуга ще бъдат обхванати 29 жители на община Банско, които отговарят на критериите за получаване на асистентска подкрепа.
Около 10 човека ще бъдат наетите за социални асистенти. С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори до 8 часов работен ден, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.
Подробна информация може да се получи на официалния уебсайт на община Банско www.bansko.bg раздел Социални дейности – Социална услуга „Асистентска подкрепа” или на тел. 0898916575.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден