Асистентска подкрепа и топъл обяд ще получат уязвими групи от Петрич

59 асистенти ще обслужват 118 потребители с ТЕЛК от 70% нагоре

Готово е проектното предложение на Община Петрич за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, проект „Патронажна грижа +“.
Общинският съвет вчера подкрепи кандидатстването по програмата, решението на съветниците е задължителна предпоставка при подаването на проекта. С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.
До края на месец април 200 потребители от община Петрич – социално слаби, самотноживеещи и бездомни, ще получават храна по програма „Топъл обяд в условията на Ковид 19“. Стойността на програмата за общината е малко над 47 хил.лв.
118 потребители с ТЕЛК от 70% нагоре ще могат да се възползват и от друга нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“. Ще бъдат назначени 59 асистенти за тях, държавата обезпечава финансово годишната издръжка, която възлиза на 470 230 лв.
Община Петрич защити и финансиране в размер на 36 хил.лв. за закупуване на необходимо оборудване за кухнята на звено „Домашен социален патронаж“, което вече изхранва над 700 нуждаещи се лица дневно.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен