Завърши проект "Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“

В Благоевград бе създаден Център за поддържане на мрежа за здраве и туризъм

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония успешно завършиха дейностите по проекта.
Проектът стартира с провеждането на проучване на наличните туристически ресурси в Област Благоевград и Североизточен планов регион в Република Северна Македония, които да дават възможност за развитие на здравен, уелнес и спортен туризъм. В Благоевград бе създаден и оборудван Център за поддържане на Мрежа за здраве и туризъм, като в допълнение на това бе проведено тридневно обучение по темите за здравето и туризма. Организирана бе и кръгла маса с представители на заинтересовани страни от туристическия бранш, неправителствения сектор и широката общественост за запознаване с инициативата и осигуряване на подкрепа за Центъра.
В гр.Крива Паланка, Северна Македония, бе изградено игрище за миниголф и площадка за „стрийт фитнес“ и бяха организирани състезания за деца и младежи. В България състезанията бяха проведени успоредно на няколко локации в област Благоевград.
Последната съществена дейност включваше 5-дневен уъркшоп с деца и младежи от целевата група под наставничеството на експерт по разработване на туристически продукт, като децата и младежите дадоха своя принос, идеи и виждания за трансграничен здравен туристически продукт.
С цел популяризиране на проекта и дейностите по него бе създаден уебсайт на проекта и страници в социалните мрежи, проведени бяха две пресконференции, отпечатани брошури, промоционални материали и други. Докладът от проучването на туристическите ресурси и трансграничният туристически продукт също бяха отпечатани и разпространени сред заинтересованите страни по проекта.
Въпреки възникналите трудности, породени от изострената епидемична обстановка с COVID-19 и ограниченията за пътувания и събрания, партньорите съумяха да проведат редица събития чрез използване на виртуални ИКТ инструменти за конферентна връзка.

Лице за контакти: Димитър Маникатов
e-mail: [email protected]
GSM: +359886 799304

Водещ партньор: Фондация „Профилактика за здраве“, Благоевград, България
Партньор: Център за развитие на Трети Североизточен планов регион, Куманово, Северна Македония

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония CCI No 2014TC16I5CB006.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен