Избрани Новини

Общинският съвет в Благоевград намали наемните и концесионните вноски

Отпуснаха еднократни финансови помощи на жители на общината

Днес се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Благоевград с 16 точки в дневния ред. Сесията се проведе при закрити врати предвид усложнената епидемиологична обстановка.
На днешното заседание общинските съветници гласуваха промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.
Общинският съвет взе решение за промени на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за тази година, както и решение за намаляване на размера на наемни вноски и концесионни плащания на наемателите и концесионерите на общински нежилищни имоти и търговски обекти във връзка с пандемията. Гласува се предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Бяха отпуснати еднократни финансови помощи на жители на община Благоевград, както и одобрени средства за финансиране на процедури „Инвитро“. Общинският съвет одобри и предложения за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти.
Дадено беше съгласие за разрешаване изработване на ПУП-изменение плана за регулация и ПУП-парцеларен план на парцели в Община Благоевград.
В точка разни беше включен дебат във връзка с вземане на неотложни решения от страна на Общинския съвет в борбата за преодоляване на кризата с пандемията.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)