Остава ли Румен Томов кмет на Благоевград?

Съдът ще се произнесе в срок по делото за предсрочно прекратените му пълномощия

Административен съд – Благоевград разгледа и обяви за решаване делото по оспорване на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на Общинската избирателна комисия – Благоевград.
В хода по същество жалбоподателят поддържа искането за отмяна на оспореното решение със съображенията, че не е мотивирано и не е пропорционално на закъснението от 13 дни за заличаване на Румен Томов като едноличен търговец в Търговския регистър.
Ответникът поддържа в съдебна зала, че решението на Общинската избирателна комисия – Благоевград е в изпълнение на решението на Административен съд – Благоевград по административно дело № 1343 о 2019 г., което е потвърдено от Върховния административен съд по административно дело № 2420 от 2020 г.
Съдът изслуша страните и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"