АС - Благоевград не даде ход на делото по жалба на Румен Томов

Решението на ОИК бе за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината

Административен съд - Благоевград не даде ход на делото по оспорване на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на ОИК - Благоевград поради нередовно призоваване на жалбоподателя. Румен Томов не е открит от служителите на Административен съд на посочения от него адрес, не се яви и в зала в часа на откритото съдебно заседание днес. Жалбата е подадена лично и по делото няма данни за упълномощен от него представител.
Делото е отложено за 12-ти май от 14:00 часа. За следващото съдебно заседание жалбоподателят ще бъде известен и чрез залепване на уведомление на входната врата на посочения от него адрес за призоваване, както и ще бъде търсен в сградата на Общинска администрация - Благоевград.
Председателят на Общинската избирателна комисия - Благоевград Мартин Бусаров представи изисканите от съда документи от ОИК, включително и други, по чието приемане като доказателства по делото съдът ще се произнесе в редовно съдебно заседание.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен