АС - Благоевград отложи делото по жалбата на Румен Томов срещу решението на ОИК

Отложено е по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства

Административен съд – Благоевград даде ход на делото по оспорване на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на ОИК – Благоевград. Съдът отхвърли искането на жалбоподателя за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд по допускане на исканията за обявяване на противоконституционността на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.
Съдът остави без уважение и искането на жалбоподателя Румен Томов за спиране на производството по делото до произнасяне на Върховен административен съд по подадена от него молба за допълване на решение по административно дело № 2420/2020 г. на ВАС, с което е потвърдено решението на Административен съд – Благоевград по адм. дело № 1343/2019 г.
Делото е отложено по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства.
Следващото заседание е насрочено за 15 май от 14:00 часа.
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"