Днес е поредното дело по казуса с Румен Томов

Оспорва решението на ОИК, с което бяха предсрочно прекратени пълномощията му като кмет на Община Благоевград.

Дне сот 14.00 часа  е поредното заседание в Административен съд - Благоевград по оспорване на Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на ОИК – Благоевград по казуса с Румен Томов..

Да припомним:

На предишното заседание съдът отхвърли искането на жалбоподателя за отлагане на делото до произнасяне на Конституционния съд по допускане на исканията за обявяване на противоконституционността на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.
Съдът остави без уважение и искането на жалбоподателя Румен Томов за спиране на производството по делото до произнасяне на Върховен административен съд по подадена от него молба за допълване на решение по административно дело № 2420/2020 г. на ВАС, с което е потвърдено решението на Административен съд – Благоевград по адм. дело № 1343/2019 г.
Делото бе отложено по искане на жалбоподателя за събиране на доказателства.

Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"