Избрани Новини

Иде финалът на Ученическия конкурс "Национален парк "Рила“ - познат и непознат“

Конкурсът се провежда за единадесета поредна година

Организатори на събитието са Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО - Благоевград, Община Благоевград и Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Конкурсът се провежда за единадесета поредна година – пет с регионален статут с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните пет учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се провежда като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства.
В конкурса взеха участие ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците са: рисунка - І - ІV клас, V – VII клас и VIII - XII клас; разказ – V - VІІ клас; есе – VIIІ - ХІІ клас; фотография – I – XII клас; мултимедийна презентация - V – VII клас и VIII - XII клас; приложен екодизайн – V – VII клас и VIII - XII клас.
В отделните направления победителите са отличени с първо,второ и трето място , както и поощрителни награди.
Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 22 ноември от 12.30 часа в Младежкия  дом.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)