Избрани Новини

В ДНП "Рила" започнаха строително-рехабилитационни дейности

Те са по проект "Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ дадоха официален старт на строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
Официалната церемония „Първа копка“ с водосвет се проведе на 3 септември т.г. в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността „Нехтеница“ (над хижа „Трещеник“), на територията на Национален парк „Рила“.
Участие в нея взеха още д-р Стефан Кирилов - ръководител на проекта, инж.Цветанка Ценова – ръководител на екип ТП по проекта, представител на фирмата-изпълнител на строително-рехабилитационните дейности по проекта. Водосвет отслужи отец Данаил.
Заместник-министър Красимир Живков подчерта в приветственото си слово социалната и икономическата значимост на проекта. „Национален парк „Рила“ със своята характеристика, уникално географско място, културно наследство, гостоприемни хора, дава възможност да се развива природосъобразният туризъм и населените места“, заяви той и допълни, че проектът е за всички, които посещават парка и ще допринесе за подобряването на стопанисването и работата на служителите, които са пазителите на това национално богатство.
Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов също поздрави присъстващите. „Надявам се след три години да сме постигнали много добър ефект както по отношение на Националния парк, така и по отношение на Защитена зона „Рила“, каза Красимир Андонов и уточни, че дейностите по проекта са обвързани с много ценни видове като балканската дива коза и иглолистните горски местообитания, които обхващат почти 95% от територията на парка, както и с борбата с бракониерството. „По този начин ще може да имаме едни стабилни популации, да нямаме ерозия и да управляваме успешно туристическия поток“, каза още директорът на националния парк.
„Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, като ще надградим постигнатите резултати от програмен период по ОПОС 2007-2013 г.“, каза ръководителят на проекта д-р Стефан Кирилов. Той представи дейностите, които ще се изпълнят по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.
Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)