Членове на Съюза на слепите се запознаха с природата на НП "Рила“

Включиха се членовете на организацията от Благоевград и Дупница

За трета поредна година Дирекция Национален парк „Рила“ и Съюзът на слепите в България РСО - Благоевград проведоха съвместна програма за запознаване със защитената територия. Събитието бе посветено на Европейската седмица на мобилността на тема „Безопасно ходене и
колоездене“ под мотото „Върви с нас“ и в него се включиха членовете на организацията от   Благоевград и Дупница.
С опознавателно посещение под формата интерпретативен маршрут до Екопътека „По долината  на река Бели Искър“ на територията на НП „Рила“ и в Посетителски-информационен център - Самоков експерти от парка представиха историята на парка, богатото биологично разнообразие,  уникалните забележителности и природните резервати на най-големия български национален парк.
Партньорската инициатива стартира през 2017 г. като част от поредицата събития „25 години Национален парк „Рила” – 25 години предизвикателство за идните поколения“. Дейностите ще продължат по предвидени от дирекцията програми с участието на хората със специални потребности.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"