Избрани Новини

Започва Националният ученически конкурс "Национален парк "Рила“ - познат и непознат“

Конкурсът се провежда за единадесета поредна година

Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград и ЦПЛР (Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград) организират Националния ученически конкурс „Национален парк „Рила“ - познат и непознат“.
Конкурсът се провежда за единадесета поредна година – пет бе с регионален статут и се повеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните пет учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се проведе като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната.

Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 22.11. т.г. (петък) в Благоевград.

Крайният срок за изпращане на творбите е 11.11.2019 г. (понеделник) на пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул.„Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Той трябва да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и популяризира уникалното природно богатство в парк „Рила”.
В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците са: рисунка - І - ІV клас, V – VII клас и VIII - XII клас; разказ – V - VІІ клас; есе – VIIІ - ХІІ клас; фотография – I – XII клас; мултимедийна презентация - V – VII клас и VIII - XII клас; приложен екодизайн – V – VII клас и VIII - XII клас.
Очаква се ученици от цялата страна да участват по отделните направления и примерни теми.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“, на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Новини“ и в Туризъм, Интерпретация и образование>Интерпретация и образование> Образователни дейности, както и на страницата  във фейсбук Национален парк Рила.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)