ДНП "Рила" представя резултатите от "Дестинация Южна Рила"

Събитието е от 10.00 ч. и ще се проведе в "Еколенд“

Дирекцията на Национален парк „Рила“ организира информационна среща, на която ще представи първите резултатите от прилагането на туристическия продукт „Дестинация Южна Рила”. Продуктът се разработва в рамките на проект „Засилване на капацитета на защитени зони, чрез иновативна методология за устойчивост“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г., по който парковата дирекция е бенефициент.
Събитието е от 10.00 ч. и ще се проведе в „Еколенд“ - интерпретативен образователен център в местността „Бодрост“, община Благоевград.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"