СЮЗО обсъди в Благоевград предприемачеството

Направи се изложение на социални предприятия от Югозапада

Сдружението на Югозападните общини проведе в Благоевград Регионален форум „Социално предприемачество“ и изложение на социални предприятия от Югозападна България.
Целта на форума бе да се популяризира концепцията за социална икономика и да се подпомогне развитието на социалното предприемачество в Югозападна България.
Дискутираха се теми, като подобряване на нормативната база, касаеща дейността на социалните предприятия; подпомагане на социалното сближаване в региона; популяризиране на добрия европейски опит в областта на социалното предприемачество и възможностите за прилагането му в България; възможности за мобилизиране на вътрешни и привличане на външни ресурси за развитие на социалното предприемачество.
Участие взеха над петдесет представители на общини и социални предприятия от региона.
На изложението свои продукти представиха Общинско социално предприятие „Петрички следи“ - Петрич, Сдружение „Шанс“ за лица с интелектуални затруднения и Дневен център „Блян“ - Разлог, ЕТ „Рукия Изирова - ОрхИдея“ - с.Яворница, Социално предприятие за производство на хартиени пликове – Банско, Общинско социално предприятие за озеленяване - Белица,  Общинско социално предприятие „Обществена пералня“ - Гърмен и др.
Своя дългогодишен опит споделиха и председателите на трудово производителните кооперации от региона ТПКИ „Атанас Тешовски“ - Гоце Делчев, ПКИ „Георги Казепов“ - Сандански, ТПКИ „Антон Попов“ - Петрич, ТПКИ  „Рила“ - Благоевград.
Представителите на общините и социалните предприятия от Югозападна България излязоха с конкретни предложения за мерки, които да подобрят нормативната среда, в която работят предприятията и за механизми за подпомагане и финансиране на този особен вид предприемаческа инициатива. Те ще бъдат предоставени на централната изпълнителна и законодателна власт.
Сдружението на Югозападните общини ще продължи да популяризира концепцията за социална икономика и да подпомага дейността на социалните предприятия от региона.
Форумът и изложението на социални предприятия са част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен