Учебно пътуване проведоха по проект на СЮЗО в Секешфехервар

Участниците посетиха градините Саразрет и Палота-керт

Сдружението на Югозападните общини е партньор по проекта AgriGo4Cities – „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиран по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът включва, освен много други инициативи, и обмен на опит и добри практики между различни части на Дунавския регион чрез поредица от учебни пътувания, включително в района на Благоевград през месец октомври миналата година.
На 20 март 2019 г. партньорите по проекта взеха участие в последното учебно пътуване – в района на Секешфехервар, Унгария, с домакин унгарският партньор Централна транс-дунавска агенция за регионално развитие. Участниците посетиха първо градината Саразрет, създадена през 2014 г. в рамките на социалната рехабилитация на едноименния квартал по проект на общината в Секешфехервар. Градината се стопанисва от Сдружение „Приятели на градините“, което провежда ежемесечни срещи в съседния обществен център. Теренът се намира в двора на общинско начално училище, където има и друга публична инфраструктура – сцена, огнище за барбекю, пейки и беседки и т.н.
Втората посетена градина беше Палота-керт в квартала Палотаварош – първата обществена градина в Секешфехервар, създадена през 2013 г. Инициативата е подкрепена от общината и местния съветник, който е активен участник в развитието на проекта. Самите местни градинари са участвали в създаването на градината и продължават да я стопанисват до днес. С течение на времето вътре са изградени беседка с маси, барака за инструментите, пещ, чешма и пр.
Накрая участниците посетиха и моделната градинка, създадена в рамките на самия проект AgriGo4Cities в двора на специализираното средно училище за деца със специални нужди „Арани Янош“. Инициативата е осъществена през 2018 г. с участието на ученици и учители, както и други местни партньори. Материалите са дарени от местни фирми. Партньорите по проекта бяха приятно изненадани от учениците, които ги очакваха, за да засадят заедно рукола в новата градина.
Учебното пътуване завърши с обща дискусия по показаните добри практики и оценка на възможностите за споделяне и мултиплициране на успехите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"