Международна конференция за градско земеделие се проведе по проект на СЮЗО

Взеха участие представители на всички партньори по проекта

В унгарската столица Будапеща се проведе международна конференция по градско и крайградско земеделие с широко гражданско участие в рамките на проект AgriGo4Cities – „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиран по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
В конференцията взеха участие представители на всички партньори по проекта от Словения, Словакия, Унгария, Германия, Румъния, Чехия, Черна гора и България. В качеството си на проектен партньор от България, Сдружението на Югозападните общини изпрати свои делегати и осигури участието на български лектор в лицето на Дона Пикард от Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките.
Участие в конференцията взеха Беноа Есман от Европейската комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и  Клаудия Зингер - координатор на Приоритетна област 10 „Институционален капацитет и сътрудничество“ към Стратегията на ЕС за Дунавския регион във Виена. Представяния по темата на конференцията направиха и Рудолф Шинкер, отговорник за Европейската стратегия за Дунавския регион, Стефано Палмиери - президент на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на Европейския икономически и социален комитет, Джьорджи Алфьолди от Унгарската академия на науките и др.
Специално внимание беше отделено на развитието на градското и крайградско земеделие в страната-домакин Унгария, както и на споделянето на добри практики от Европа и други райони на света. Във финалния панел всички участници имаха възможност да отправят въпроси и коментари. Конференцията беше съпътствана от постерна изложба, представяща резултатите от шестте пилотни района на проекта: Благоевград (България), Секешфехервар (Унгария), Прага 9 (Чехия), Веленье (Словения), Васлуи (Румъния) и Улцинь (Черна гора), в които са реализирани моделни малки инициативи за градско и крайградско земеделие.
На събитието беше представен и един от финалните продукти по проект AgriGo4Cities – изданието „Управленски план за градско земеделие с широко участие, за преодоляване на социалното изключване в Дунавския регион“, разработено съвместно от СЮЗО и другите партньори по проекта. Скоро изданието ще бъде преведено на български език и ще бъде достъпно чрез уеб-сайта на сдружението.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"