Избрани Новини

Форум за социалното предприемачество ще се проведе в Благоевград

Организира го Сдружението на Югозападните общини

Сдружението на Югозападните общини ще проведе Регионален форум „Социално предприемачество“, който ще се проведе на 19.09. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала „22 септември“, Благоевград.
Целта на форума е да популяризира концепцията за социална икономика и да подпомогне развитието на социалното предприемачество в Югозападна България. На форума ще се дискутират теми като: подобряване на нормативната база, касаеща дейността на социалните предприятия; подпомагане на социалното сближаване в региона; популяризиране на добрия европейски опит в областта на социалното предприемачество и възможностите за прилагането му в България; популяризиране на възможности за мобилизиране на вътрешни и привличане на външни ресурси за развитие на социалното предприемачество.
Участие ще вземат представители на общини и социални предприятия, като част от тях ще представят своите продукти и услуги.
Форумът е част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден