Започна приемането на проектни предложения по фонд "Култура“

Срокът за кандидатстване е 30 март

Започна приемането на проектни предложения, които могат да бъдат финансирани от новосъздадения фонд „Култура“ към Община Благоевград. Изискванията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от http://www.blgmun.com/cat209/Culture_Fund_and_Scholarships/. Срокът за кандидатстване е 30 март, а документите се подават на деловодството на Община Благоевград в три екземпляра.  
Фонд „Култура“ бе създаден по идея на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, а целта е да  бъде подпомагана работата на неправителствени организации и културни институти, които имат желание да създават устойчиви събития в културния календар на Благоевград.
По този начин ще бъдат стимулирани всички културните организации да създават и развиват събития от културен характер.   Със създаването на Фонд "Култура" Благоевград се нарежда сред големите общини, в които има утвърдени богати и устойчиви културни календари.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"