Създава се Общински фонд "Култура" в Благоевград

Той ще подпомага успешни проекти на НПО-та

Общински съвет-Благоевград гласува и прие предложение за създаването на общински фонд "Култура", както и правилник за неговата работа.
Той ще се ръководи от 9-членен експертен съвет, в който ще участват и трима общински съветници, за да се гарантира прозрачност в управлението на публичните средства.
Фондът ще подпомага работата на всички неправителствени организации и културни институти, които имат желание и намерение да създават устойчиви събития в културния календар на Благоевград.
"Идеята е да се подпомагат организации, които искат да реализират свои проектни предложения в нашия град. Създаването на Фонда идва след седем години молби от десетки НПО, които искат да работят на територията на общината. Досега нямахме възможност да ги подпомагаме, но със създаването на този Фонд Общината ще бъде съорганизатор и и партньор на всички, които имат добри идеи и проекти. Това е начин да се подпомагат финансово неправителствените организации на общинско ниво. По този начин ще стимулираме всички организации да работят на територията на Благоевград, да правят събития и културни мероприятия. ", каза заместник-кметът по културата Христина Шопова.
По думите й, това е единственият начин Общината да задържи неправителствените организации да работят именно в Благоевград.
Със създаването на Фонд "Култура" Благоевград се нарежда сред големите общини, в които има утвърдени богати и устойчиви културни календари. Тя даде пример, че в София от 10 години има създадена такава структура, във Варна - от 6 години, а в Бургас - подобен фонд функционира успешно от 7 години.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"