Регионалната култура обсъждат на среща в Сандански

"Културен клъстер България“ търси съмишленици

Сдружение „Културен Клъстер България“ кани съмишленици и потенциални партньори на среща-разговор в град Сандански днес от 11.00 ч. в конферентната зала на хотел „Панорама“.
На срещата гостите ще бъдат запознати с дейността и целите на сдружението за подкрепа на регионалната и националната култура, като ще бъде представен опитът на други страни от срещите на екипи на клъстера в Австрия, Германия, Франция, Испания, както и в ЮНЕСКО.
Сред основните приоритети на „Културен Клъстер България“, който работи по проект „Иновации и конкурентноспособност“ на Министерството на икономиката, са предоставяне на информация в областта на културата, участие и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и/или други национални или международни донорски програми, организиране на изложения, конференции, фестивали и събития с културна насоченост, разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база, регулираща културния сектор, насърчаване на мениджмънта в областта на изкуството и изграждане на мост между културата, бизнеса и институциите у нас и в чужбина.
Сдружението организира участия в регионални, национални и международни проекти и програми. Екипът е осъществил поредица от срещи с организации в страната и в чужбина, имащи сходен предмет на дейност, присъствал е на международни форуми, изложения, фестивали и панаири.
На събитието в Сандански членовете на консорциума ще запознаят аудиторията със заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България” и с направеното досега. Идеята е да се осъществи сътрудничество между сдружението и регионалните културни институции, както и да се изградят партньорства с юридически и физически лица, представители на културния бранш в региона. Ще се запознаят и с условията за членство в клъстера.
Срещата е в конферентната зала на хотел „Панорама“ от 11.00  часа и ще премине при следния дневен ред:
1. Запознаване с дейността и целите на „Културен Клъстер България“.
2. Запознаване с работата по проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на „Културен Клъстер България“.
3. Дискусия в търсене на общи идеи и конкретни възможности в областта на регионалната култура и изкуство.
Входът и участието са свободни.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"