Избрани Новини

Белица и Щип работят по общ проект

Предвижда се вътрешен ремонт и оборудване на сградата на читалището

Договорено е участието на Община Белица с читалище „Георги Тодоров-1885“ в партньорство с Центъра за развитие на Източния район за планиране , Щип, Република Македония с директор Драгица Здравева за съвместен проект по Приоритетна ос 2 "Туризъм" , цел 2 / 2.1. "Подобряване на туристическия потенциал на региона чрез общи усилия за по-добро опазване и устойчиво управление на природното и културното наследство", по INTERREG –ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5CB006.

На работна среща, проведена в София с представителите на Центъра за развитие на Източния район и читалището, се утвърдиха насоките и правомощията при представяне на съвместните проектни инициативи. За община Белица инвестиционния проект предвижда вътрешен ремонт и оборудване на сградата на читалището - втори етап от разработения технически проект, съгласно актуално архитектурно заснемане, технически паспорт и изготвено обследване за енергийна ефективност. Обхватът на проекта е съобразен с изискванията на възложителя и ЗУТ. Тече трескава подготовка за представяне на проекта през м. май 2018.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)