В Белица дискутираха темата за младите хора

Проведе се публична дискусия на тема "Бялата книга за бъдещето на Европа”

Темата за младите хора е една от насоките на Българското председателство, затова те са важна част в проекта на община Белица и читалището

С предвидената публична дискусия на тема „Бялата книга за бъдещето на Европа” с лектор Красимира Хаджикосева, директор на „Европейски информационен център Europe Direct” - Благоевград и изложба от детски рисунки, посветена на българското председателство на Съвета на ЕС, приключи проекта на община Белица в партньорство с читалище „Георги Тодоров-1885“  "Община Белица - Посланик на малките планински общини в ЕС в годината на БПСЕС 2018 в "Зимен празник Белица - Семково 2018".
Целта на ученическия конкурс за рисунка с тема „Моята Европа“ бе да стимулира детската фантазия и творчество и да провокира интереса на участниците към годината на българското председателство. В творчеството си 48 талантливи деца на община Белица успяха да изразят своето мнение и разбиране за Европейския съюз, за българските приоритети и за председателството. В проведения конкурс участваха 23 ученика от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Белица, от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Краище – 12 ученика и ОУ „ П. К. Яворов, с. Горно Краище -13 души.
Жури в състав Крум Попов - ст.експерт „Хуманитарни дейности“ в Община Белица, Кямил Джамал - художник и служител в Общинска администрация- Белица и Иван Попов - представител на читалището и художник, класираха на първите три места рисунките на Медия Джембазка - 8 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - I място, Мериам Абдуррахман - 6 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на II място и Йорданка Чонкова - 7 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - III място
От ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Краище на I място е Самира Шехова - 5 клас, на II място Асие Йълдъс - 5 клас и на III място Самирка Дунгьова - 5 клас.
От ОУ „ П.К.Яворов“ с. Горно Краище на I място е рисунката на Ава Айредин от 6 клас, на II място - Найме Бекир в 7 клас и III на място - Рашиде Мехмед в 6 клас.
Всички участници получиха грамоти и материални награди. Наградите бяха осигурени от Община Белица, издателство "Просвета" - Благоевград и "Europe Direct” - Благоевград. и връчени от зам.кмета на община Белица Красимира Мавродиева, от "Europe Direct” - Красимира Хаджикосева и Мая Падарева - секретар на читалището.

Дискусията под формата на лекция на тема „Бялата книга за бъдещето на Европа” с лектор Красимира Хаджикосева от „Европейски информационен център Europe Direct” - Благоевград имаше за цел да повиши информираността на подрастващите и да създаде позитивно отношение към ЕС, ангажиментите и ползите за страната ни като държава, член на Съюза.
В Бялата книга са посочени възможни пътища за бъдещето на Европа, сподели лекторката. Изправени сме пред множество предизвикателства, като се започне от глобализацията и се стигне до въздействието на новите технологии върху обществото и работните места, до опасенията във връзка със сигурността, сподели пред учители, ученици, общински служители и граждани на Белица  г-жа Хаджикосева. Затова в Бялата книга се предлагат пет сценария за развитието на Съюза в зависимост от избора, който ще направим и всички ние имаме думата, защото бъдещето на Европа е в нашите собствени ръце.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен