Избрани Новини

Читалищата от община Белица участваха в практически семинар

Темата беше за стратегическо планиране на читалищната дейност

Читалищата от община Белица участваха в практически семинар за стратегическо планиране на читалищната дейност, което се проведе в хоровата зала на Читалище "Н. Вапцаров - 1866" - Благоевград

След изнесеното заседание на Върховния читалищен съвет
на Съюза на народните читалища по въпроси, свързани с дейността на читалищата, председателят на СНЧ Николай Дойнов организира работен семинар, в който участваха читалищата от Благоевградска област. Образователния семинар бе открит от председателя на СНЧ , който сподели, че в Благоевградска област читалищата работят изключително добре. "Тук осъществяваме едни от най-важните си идеи в публично-частното партньорство“, сподели пред всички Дойнов. Но днес ще наблегнем на два важни фактора за развитието на нашата дейност - планиране и създаване на стратегия за развитие на читалищата, за което сме поканили проф. д-р Борислав Борисов - СА"Д.А.Ценов" - Свищов. След лекцията на проф. д-р Борислав Борисов практическа информация за пререгистрацията на читалищата, съгласно новия закон, изнесе Ваня Георгиева от Института за правна информация - София, а Томи Йовчев - член на Върховния читалищен съвет и председател на комисията за любителско творчество, запозна присъстващите с темата "Читалищните фестивали като културен продукт".
На срещата председателят на Съюза на народните читалища получи една българска роза от името на всички читалища от Благоевградска област в знак на благодарност за подкрепата и себеотрицанието към българското читалище и негов духовен стожер, и за наскоро изминалия  му рожден ден. Николай Дойнов получи и подарък от името на кмета на община Белица Радослав Ревански - тефтер и химикал с логото на общината и видео дискове, отразяващи културно-историческото и природно наследство и фолклорното богатство на община Белица.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май