СЮЗО стартира проект за развитие на социалното предприемачество

Срещата ще се състои от 10.30 часа в зала "22 септември“

В Благоевград ще се проведе откриваща информационна среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” с Акроним ACT SOCIAL, финансиран по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Срещата ще се състои днес от 10.30 часа, в зала „22 септември“,  Благоевград.
Срещата ще бъде открита от д-р Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград и председател на Управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини и Кириакос Фотиадис, ръководител на Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България.
След това екипът на проекта и партньорите ще представят концепцията за социалната икономика и социалното предприемачество и планираните по проекта дейности.  
Общият бюджет на проекта е в размер на 540 833,90 евро, а срокът на изпълнение е 24 месеца.
Общата цел на проекта е да открие и определи въздействието на социалните предприятия, измерено по отношение на интеграцията на труда в трансграничния регион и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които да укрепят капацитета на социалните предприятия.
Ще бъдат разработени две подпомагащи социалното предприемачество структури/ Центрове за развитие на социални предприятия – в Терми, Гърция и Благоевград, България. Тези структури ще осъществяват трансгранична мрежа за сътрудничество и обмен и ще предоставят услуги чрез консултиране, обучение, услуги за развитие на бизнеса, работа в мрежа на социални предприятия, както и популяризиране и разпространяване на идеята за социално предприемачество.
Освен това, двадесет безработни младежи ще бъдат включени в менторска програма за развитие на предприемачески умения. Ще бъдат разработени и насочени към подходящо финансиране и бизнес планове за стартиращи социални предприятия.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен