Завърши проектът за компостирането на СЮЗО

Провежда се заключителна пресконференция по проекта

Сдружението на Югозападните общини провежда заключителна
пресконференция по проект „Компостирай - насочени  към  природосъобразния начин на живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Македония“ 2014 - 2020 г.,
приоритетна ос 1 „Околна  среда“, специфична цел 1.1 „Опазване на  околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“.
Пресконференцията ще се проведе днес от  11.00 ч., в зала „Пара“, Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №1а, ет.8.
По време на пресконференцията екипът на СЮЗО ще запознае присъстващите подробно с изпълнените дейности, ще представи резултатите от проекта и ще коментира как те ще бъдат надградени.
За  допълнителна  информация - на  [email protected]  и/или на
телефон 073  88 22 75.
Детайлно  описание  на  проекта  може  да  откриете  на  интернет  страницата  на  проекта www.composting-home.eu, както и на тази на СЮЗО  www.aswm.net .

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен