СЮЗО представи резултатите от компостиране в Югозападните общини

Участваха служители от двадесет и седемте целеви общини от Югозападна България и Югоизточна Македония

Сдружението на Югозападните общини проведе работна среща по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“. Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини от Югозападна България и Югоизточна Македония. Двудневната работна среща бе разделена условно на четири панела. В първия панел бе разгледан детайлно потенциала за компостиране на национално, регионално и местно ниво, като особено внимание бе обърнато на целевите общини. Във втория панел се обърна внимание на анализа разходи – ползи при подготовка на проекти на общинско ниво, като участниците проведоха практически обучения с български и македонски експерти и разработиха конкретни примери от общините. В третия модул беше представено социологическо проучване сред населението в трансграничен регион на Югозападна България, относно социалните нагласи на респондентите и финансовите ползи от процеса компостиране. В четвъртия модул беше представено същото проучване, но за общините от Югозизточна Македония.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен