В село Баня ще обсъждат развитието на културния туризъм

Ще участват представители на 8 общини от България и Македония

Развитието на културния туризъм чрез опазване на природното и културното наследство е тема на петдневно обучение в село Баня, Община Разлог. 

По време на обучението експерти ще запознаят участниците с различни идеи и методи за съхраняване и опазване на природното и културно наследство в региона, което в последствие ще доведе до повишаване на интереса от страна на туристите. Целевите групи, към които е насочено обучението, са собственици на малък и фамилен бизнес и хора, имащи отношение и интереси в сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Югозападна България – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. В обучението ще се включат и представители на сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Македония – Щип, Виница, Кочани и Пробищип. Ще бъдат създадени реални предпоставки за бъдещо сътрудничество и разработване на алтернативни туристически пакети в трансграничния регион.
Петдневното обучение на тема: „Съхраняване и опазване на природното и културно наследство“ се подготвя от Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) и ще се проведе от 25 ти до 29 ти юли 2017г. в комплекс „Изгрева“ с. Баня, община Разлог. Обучението се провежда в рамките на проект „Interregional Tourism through Cultures (ITC)”, (в превод на български език „Междурегионален туризъм чрез култура“) и е първото от предстоящите три обучения в рамките на проекта. Проектът е финансиран по програма “ Interreg – IPA CBC“ Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme. Сдружение МИС е водещ партньор по проекта и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от Македония – „Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен