Историческият музей в Разлог спечели финансиране по проект

Ще се оборудва с мултимедиен проектор, отоплителна техника и нова компютърна конфигурация

Проектът ,,Шанс за целогодишна работа с деца” на Исторически музей-Разлог бе одобрен от Министерството на културата и изпълнението му ще бъде финансирано от ведомството. По този начин Исторически музей-Разлог получава възможност за оборудване с мултимедиен проектор за лекционната зала в музея и отоплителна техника. Ще бъде закупена и нова компютърна конфигурация.
Тази година се навършват 60 години от създаването на Историческия музей в Разлог. В края на месец септември са предвидени заключителни мероприятия и закупуването на техника ще спомогне за по-доброто изпълнение на събитията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"