860 души са напуснали Кюстендилско в посока чужбина през 2014 година

Най-голям брой са избрали областите София (столица) и Благоевград

1 151 души са променили своя настоящ адрес от областта в други области на страната, а 886 души са емигрирали в чужбина, показват данни на Статистическо бюро- Кюстендил, съобщава dariknews. От изселващите се от област Кюстендил най-голям брой са избрали областите София (столица) и Благоевград за свое ново местоживеене - съответно 667 и 192 лица.

Това са и областите, от които идват най-много заселници в областта. От област София (столица) са се преместили 474 души, от област Благоевград - 201 души, а от всички останали области на страната общо 330 лица са дошли да живеят в област Кюстендил през 2014 година.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната.

През 2014 г. 173 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Кюстендил. 670 лица са участвали в преселванията между населените места в област Кюстендил през 2014. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 41.0% са мъже и 59.0% - жени.

Относителният дял на преселилите се от градовете в селата (44.5%) е по-голям отколкото в обратното направление - „село - град" (31.0%).Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия