Продължава процесът на остаряване на населението в Кюстендилско

Хората на 65 и повече навършени години са най-много в община Невестино

Текущата демографска ситуация в Кюстендилска област се характеризира с продължаващо  намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата  смъртност, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Кюстендил, цитирани от БНР. Като положителни тенденции могат да се  отбележат увеличаването на броя на живородените деца, намаляващата детска смъртност и нарастващата средна продължителност на живота на населението. Към края на м.г. населението на област Кюстендил е било 127 969 души, което  представлява 1.8 процента от това на страната и нарежда областта на 20-о място. В сравнение с предходната година жителите на областта са намалели с 2 332 души. Мъжете са 62 339 /48.7 процента/, а жените - 65 630 /51.3 процента/, или на 1000 мъже се падат 1 053 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличават  броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. жителите на областта на 65 и повече навършени години са 32 319, или 25.3 процента от населението на областта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.2 процента, а на мъжете - 21.2 процента. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна  продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Невестино /53.5 процента/, Трекляно /47.8 процента/ и Бобошево /36.3  процента/ от населението на съответната община. Най-нисък е делът на възрастното население в община Дупница - 22.2 процента.  Децата до 15 години са били 15 213 или 11.9  процента от общия брой на населението в областта. По данни на статистиката населението в трудоспособна възраст в област Кюстендил е 73 353 души, или 57.3  процента от цялото население.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия