773 семейства в Кюстендилско ще получат помощ за първокласници

Размерът на помощта е 250 лева

780 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/ 2016 г., са подадени в общинските дирекции Социално подпомагане. Отказите са 7, каза за Дарик директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане- Кюстендил" Светослава Макенджиева.
Размерът на помощта е 250 лева. Срокът за подаване на документите за тази година изтече. Право да получат помощта имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева.
"Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Помощта се връща ако детето не постъпи в училище. В срок от един месец ние правим проверки дали децата посещават занятия", заяви Макенджиева.

За миналата учебна година в Кюстендилска област бяха подадени 791 молби за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"