Избрани Новини

Населението в Благоевградско застарява

Трудоспособното население намалява

Продължава процесът на остаряване на населението в Пиринския край. Към 31 декември 2014 г. то е било 315 577 души. От тях мъжете са 154 280, а жените – 161 297. Лицата на 65 и повече навършени години са 55 100, което е 17,5% от общия брой. В сравнение с края на 2013 г. делът им е нараснал с половин процент, а спрямо 2001 г. увеличението е с цели 4,1 процентни пункта. Към същата дата децата до 15 г. в Пиринско са 45 070.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.2 години през 2009 г. нараства на 42.0 години в края на 2014 г. Населението в трудоспособна възраст към 31 декември миналата година е 200 451 души, или 63.5%, сочат данните на Териториално статистическо бюро – Югозапад.

Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 3 583 души, или с 1.8% спрямо предходната година.Броят на живородените деца през 2014 г. е 2950, от които 1503 момчета и 1447 момичета, в сравнение с предходната година броят им се е увеличил с 67. Запазва се относителният дял на извънбрачните раждания. През 2014 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1238, което представлява 42.0% от всички живородени. Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 76.9%, следвана от общините Белица - 67.0%, и Гърмен - 54.8%.

 

Обезпокоително остава и високото ниво на общата смъртност в Пиринско. Броят на умрелите е 4072 души, като в сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 332. През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1122 души. С положителен естествен прираст от 14-те общини в региона е само община Гърмен.

- See more at: http://pirinsko.com/statistika-naselenieto-v-oblast-blagoevgrad-zastarqva-11948.html#sthash.6ucS6E6l.dpufТоп Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден