Учителите в общински училища и детски градини ще получат допълнително възнаграждение

Правителството отпуска днес средства за постигнати резултати

По бюджетите на общини да бъдат предоставени 4 289 645 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от педагогическия персонал на общинските детски градини, училища и обслужващи звена, предвижда решение, включено в дневния ред на днешното правителствено заседание, съобщиха от правителствена информационна служба. Средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката и са предназначени за стимулиране на качественото образование.

Очаква се кабинетът да одобри проекта на финансов меморандум на България с Европейската инвестиционна банка за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро. Чрез него ще се осигурят допълнителни средства, които да подпомогнат правителството при националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми в периода 2014-2020 г. По този начин ще се гарантира тяхното изпълнение и успешното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Това ще допринесе за развитието на железопътната, пътната инфраструктура и интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

В дневния ред на заседанието е включено и решение за възлагане на вицепремиера по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова функциите по координация и участие на България в „Партньорство за открито управление”. Инициативата, към която България се присъедини през 2012 г., има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението. Един от ключовите приоритети на проевропейското реформаторско правителство, оглавявано от премиера Борисов, е политиката на прозрачност за подобряване на публичната среда. Акцент в нея е откритото управление като политически ангажимент, осигуряващ на гражданите и техните организации възможно най-пълна и точна информация за управлението и дейността на държавните органи.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия