Горските захващат основен ремонт на баража на река Хърсовска

Целта е да се гарантира сигурността на съоръжението, което повече от 50 години надеждно защитава Благоевград от наводнения

Изготвяне на проект за основен ремонт на единствения в страната „криволинеен” бараж на река Хърсовска, на територията на „ДГС Благоевград”, започва Югозападното държавно предприятие. Мащабните ремонтни дейности на най-известния поради уникалната си форма и начин на задържане на наносите от поредицата баражи, реализирани от благоевградските лесовъди, се предприемат за първи път след повече от 50 години. Целта е да се гарантира сигурността на техническото съоръжение, за да продължи да изпълнява защитните си функции срещу природни бедствия и наводнения.

 След бедственото наводнение на Благоевград през 1954 г. започва реализацията на мащабен проект за борба с ерозията във водосбора на река Благоевградска Бистрица, който се определя като постижение от национален мащаб и пример за добра лесовъдска практика. В изпълнение на предвидените дейности през годините са залесени над 10 000 хектара ерозирани земи и са построени 38 баража с каменна зидария с обем 11 936 кубични метра.

Само във водосбора на река Хърсовска са изградени две укрепителни системи. Първата от тях е в наносния участък, изпълнява основно задръжни функции и включва 5 баража. Втората укрепителна система е на река Марулевска и функциите й са предимно заздравителни. Според експертите техническото състояние на преобладаващата част от баражите в двете укрепителни системи е добро.

„Криволинейният” бараж обаче е в лошо състояние и се нуждае от спешно укрепяване, тъй като е нарушена целостта на съоръженията, което застрашава тяхната безопасност. По експертни оценки капацитетът на баража да задържа наноси е над 50 000 кубични метра. Евентуалното му разрушаване ще наруши целостта на укрепителната система, задържаща над 200 000 куб. метра земна маса, кал и утайка. Тяхното пренасяне в коритото на река Благоевградска Бистрица би причинило бедствена обстановка за града.

До края на 2014 г. проектът за основен ремонт на „криволинейния” бараж на река Хърсовска трябва да е готов. В него е предвидено почистване на фугите по лицевата повърхност на съоръжението от храсти и дървета, за да може безпрепятствено да преминава водният поток, запазване на пропускателната способност на преливника, облицовка на баража чрез зидария от ломен камък от гранит, а на преливника – чрез обработени каменни блокове и др.

Ремонтните дейности стартират догодина, като финансирането е от фонд „Инвестиции в горите”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"