Уволниха директора на ЮЗДП-Благоевград

Със заповед на директора на Югозападното държавно предприятие – Благоевград д-р инж. Светозар Михайлов от 15 юли 2014 г. се прекратява договорът за управление на директора на ТП „ДГС Симитли” инж. Борислав Котузов.

С друга заповед се възлага временно на Емил Солачки – старши лесничей в „ДГС Симитли”, да изпълнява длъжността „директор”. Това се налага поради отсъствието на инж. Котузов от работа по неизвестни към момента причини и невъзможността на комисията да му връчи заповедта, както и с цел предотвратяване на затруднения в административно-управленската и производствена дейност на териториалното поделение.