Избрани Новини

Струмяни захваща проект за 140 000 евро

Проектът среща местни власти, неправителствени организации, бизнес, образователни, културни, младежки и туристически организации

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия одобри за финансиране проект „Authentic Europe Network”, с координатор община Струмяни. Той е сред 21 – те одобрени за финансиране проекти от цяла Европа и ще се реализира със средства по програма „Европа за гражданите”, Действие 2.2 — Мрежи от градове. В рамките на проекта ще бъде изградена международна мрежа от градове, чиято цел е да насърчи международното сътрудничество и  развитието на селския туризъм в малките населени места. Специфичните цели на проекта са създаване на устойчива мрежа от местни партньори; насърчаване на устойчивото развитие, конкурентоспособността и опазването на местните културни традиции и идентичност; засилване на чувството за европейско гражданство чрез укрепване на отношенията между европейските местни общности, информират от пресцентъра на общината. Международният проект ще срещне представители на местни власти, неправителствени организации, малкия и среден бизнес, образователни, културни, младежки и туристически организации от 5 - те европейски държави. В рамките на 12 месеца ще бъдат организирани шест различни тематични събития, с фокус върху опазване и валоризация на природните ресурси, културното наследство и традиционните изкуства и занаяти; стимулиране на предприемачеството; насърчаване трансфера на знания и ноу-хау в сферата на селския туризъм и повишаване осведомеността на широката публика за туристическите обекти и атракции на територията на включените населени места.   Основен акцент при реализацията на проекта ще бъде изготвянето и предприемането на съвместни действия за разнообразяване на предлаганите туристически услуги, подобряване туристическата визия на общините и привличане на по-широк сегмент от международни и национални туристи.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)