Избрани Новини

Кресна, Сандански и Струмяни с по-добра администрация

В рамките на проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни” бяха разработени Стратегии за организационно развитие на трите общини. Разработването на Стратегията за организационно развитие има за основна цел подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на администрацията, отчитайки резултатите, постигнати при изготвянето на функционалния анализ и спецификите на всяка отделна администрация, информират от пресцентъра на община Струмяни.
При разработването на Стратегиите за организационно развитие бяха взети предвид препоръките от проведения функционален анализ за повишаване на административния капацитет на съответната община, както и новите административни структури на трите общини, въз основа на които Външен консултант изготви Стратегия за организационно развитие на всяка една от общинските администрации в Кресна, Сандански и Струмяни. Определението за организационно развитие, което стратегията използва е „практика на планирани интервенции, насочени към значително подобряване на ефективността на организацията за постигане на определените цели”.

Стратегията за организационно развитие на всяка от общините осигурява ясна и съгласувана рамка за подобряване на дейността на администрацията като орган за провеждане на политиката за местно развитие на местно ниво. В рамките на Стратегията, освен че бяха идентифицирани приоритетите за развитие на съответната общинска администрация, бяха отчетени и постигнатите до момента положителни интервенции и добри практики, с цел тяхното развитие и надграждане в бъдеще. По този начин стратегията обобщава натрупаният успешен опит и мерки, действащи в момента и бъдещите действия, които са необходими за подобряване на състоянието и постигане на напредък в организационното развитие на съответната местна администрация.
Изготвянето на Стратегия за организационно развитие за всяка една от трите общински администрации създава предпоставки за повишаване качеството на предоставяните административни услуги в дългосрочен план и гарантира по-ефективно управление в съответната община.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден