Гърмен финализира проект за 304 410 лева

Община Гърмен завърши един от трансграничните си проекти с община Босилово. Проектът „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента на пред присъединителна помощ  България-Бивша Югославска Република Македония ”, стартира преди две години-на 23.07.212 г. и приключва на 22.07.2014 г. , информираха от пресцентъра на общината.

Бюджетът на проекта е 304 410,25 евро, като 136 710,08 евро за община Босилово и 167 700.16 евро за община Гърмен. По-голямата част от средствата в община Гърмен бяха за строително- монтажни работи. Извърши се ремонт и оборудване на част от НЧ “Искра 1924“ и се превърна в младежки център за развитие на творчеството на младите хора от общината.

По проекта се реализираха и други дейности, които се изпълниха своевременно и качествено. Създаде се „Календар с най-желаните трансгранични събития в областта на сътрудничеството между младите хора от двете общини. Отпечата се  „Стратегия за развитие на младежката креативност, социални умения между община Босилово и община Гърмен“. Издаде се „Бюлетин за живота и дейността на видни личности от общината“. Издаде се „Бюлетин с материали, показващи традициите и фолклора на хората от двете общини.“ Заснет беше филм,в който се разказва за част от празниците и обичаите на хората от двете общини. Проведе се “Ден на таланта“, в който участваха ученици от двете общини и рисуваха на тема “ Как изглежда бъдещето на моята община“. Проведе се кръгла маса в община Босилово на тема“ Идентичности на балканите в контекста на европейското културно наследство“ и „Пътят към Европейските ценности-история и съвременност“. На тази кръгла маса деца  от двете общини писаха есета,свързани с темата , а ръководителя и координатора на проекта запознаха присъстващите с културно-историческите забележителности на двете общини.

Проведена беше и тридневна среща в община Босилово, където се представиха кулинарни изкушения от традиционните ястия на хората от двете общини. Създаде се неформален младежки център между младежите на община Гърмен и община Босилово, с което се постигна на 100% общата цел по проекта.

Последната дейност, с която се финализира проекта бе провеждането на заключителна конференция в община Гърмен, която се проведе на 10 и 11 юли в община Гърмен. В нея взеха участие  представители от двете общини - служители на общините, млади хора, които   се запознаха с резултатите от реализирането на проекта.

На конференцията се обсъдиха и проблемите,  които са възниквали пред  екипите по време на изпълнението на проекта.

Кметовете на двете общините закриха конференцията и отбелязаха предимствата на трансграничното партньорство и обещаха да продължат да печелят съвместно още много проекти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен