Експерти проведоха работна среща в Община Хаджидимово и Община Гърмен

На 23 април 2014 год. експерти от Областна администрация Благоевград, функционално направление „Административен контрол“, в изпълнение на плана за провеждане на консултации и срещи с органите на местното самоуправление по общини, проведоха две работни срещи:

Община Хаджидимово – от 11.00 часа в сградата на Община Хаджидимово;

Община Гърмен –  от 13.30 часа в сградата на Община Гърмен.

Целта на срещите е повишаване на ефективността на работа при приемането на решения и издаването на актове чрез уеднаквяване на практиките, прилагани от органите на местното самоуправление.