Избрани Новини

Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново подобряват администрациите си

Служители от четирите общини, партньори по проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“ дискутираха с експерти начините за оптимизация на административната структура. Публичните мероприятия, организирани в рамките на изпълнение на проекта, се проведоха на 8-ми и 9-ти май в администрациите на четирите общини, проектни партньори.
На форумите общински служители, кметове и кметски наместници заедно с експерти, дискутираха резултатите от проведения функционален анализ и получаване на препоръки и обратна връзка по изпълнение на залегналите дейности от административните звена в рамките на администрацията на съответната община.
Съвместно с консултанти, служителите от Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново дискутираха по темите за Обезпечаване на функциите на общината с достатъчно и подходящи служители и с надлежно разпределени функции; Качество и надеждност на комуникациите и координацията в администрациите на общините и комуникацията и координацията й с външни администрации и организации при изпълнението на функциите; Информиране на ползвателите на услуги за предоставяните услуги и постигнати резултати; удовлетвореност на потребителите; Оценка и самооценка на предоставяните услуги от общината, както и за Осигуреност с ресурси, компетентност и подготовка на служителите и натовареност. Участниците в публичните мероприятия споделиха свои препоръки и предложения.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)